Executare silită

Colaborăm cu Birouri de Executor Judecătoresc (B.E.J.) pentru județele arătate și punem în executare pe rolul birourilor de executor, sentințele judecatoresti sau titlurile executorii pentru care nu s-a reusit recuperarea creanțelor pe cale nelitigantă. Formele de executare silită sunt cele prevăzute de lege și pot fi puse în executare doar de executorul judecătoresc în baza unei cereri de executare silită, reprezentarea clientului fiind asigurată prin avocații desemnați și împuterniciți de către noi.

Lex Promo asigură prin persoană desemnată urmărirea fiecărui dosar de executare în parte, precum și fiecare fază de executare silită al B.E.J., în cadrul unui dosar de executare, astfel, fiind înființat la nivel de societate și un departament specializat pe acestă procedură.

Comments are closed.