Cesiune de creanțe: Contracte dedicate exclusiv persoanelor juridice

Contractul de cesiune de creanțe are ca obiect cesionarea creanțelor certe, lichide, și exigibile și neprescrise, ale persoanei juridice în scopul recuperării acestora în procent de 100% prin intermediul acțiunilor noastre legale. Cheltuielile aferente dobândirii titlului executoriu, respectiv: taxe judiciare de timbru, onorarii avocați/executori judecătorești, precum și alte cheltuieli aferente, cad în sarcina noastră și sunt pretinse debitorului cedat, pe calea titlului executoriu aferent actiunilor noastre de recuperare creanțe. Accesoriile creanței cedate, nu fac parte din obiectul contractului de cesiune și pot fi convenite cu titlu de preț al contractului!

Comments are closed.